Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Cilat janë dy kushtet që duhet të plotësohen, që një trup të jetë në ekuilibër?