Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Shkruani hap pas hapi udhëzimet për të kryer një eksperiment për gjetjen e pozicionit të qendrës së masës së një lamine plane.