Kopertina e librit Fizika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 8

Zgjidhja e ushtrimit 8 të mësimit Pyetje për Kapitullin 4 në librin Fizika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang.

Pyetja

Figura paraqet një tra uniform ABAB, 3.0m të gjatë, që ka pikën e mbështetjes 1.0m larg skajit AA. Pesha e trarit është 200N200N.

  1. Kopjoni figurën dhe shënoni qendrën e masës së trarit.
  2. Vizatoni shigjetat që paraqesin forcat që vijojnë: peshën e trarit, forcën e kontaktit që vepron mbi trarin në pikën e mbështetjes.
  3. Mbi trarin (në skajin AA) ushtrohet një forcë FF e drejtuar vertikalisht poshtë. Sa duhet të jetë kjo forcë, që trari të jetë në balancë?
  4. Kur ushtrohet kjo forcë, sa është forca e kontaktit në pikën e mbështetjes së trarit?