Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një nxënës mat gjatësinë e një suste të pazgjatur. Pastaj ai shton pesha në të dhe për çdo peshë mat gjatësinë e sustës.

  1. Kopjoni formulën e saktë që tregon si të llogaritni zgjatjen e sustës.
  2. Kopjoni grafikun që tregon saktë ndryshimin e zgjatjes me rritjen e ngarkesës në sustë.