Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Shtypja e atmosferës është 100000 Pa.

  1. Llogaritni forcën me të cilën atmosfera shtyp pjesën e jashtme të një dritareje të madhe me lartësi 2.0m dhe gjerësi 1.25m.
  2. Shpjegoni pse nuk thyhet dritarja nga gjithë kjo forcë.