Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Sot lartësia e kolonës së merkurit në barometër është 760mm. Llogaritni shtypjen atmosferike në Paskal. (Dendësia e merkurit është 13600 kg/m3, g=10g=10 m/s2.)