Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kur një sustë tërhiqet, gjatësia e saj shkon nga 58.0cm në 66.0cm. Llogaritni zgjatjen.