Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Tabela paraqet rezultatet e një eksperimenti në të cilin tërhiqet një copë e gjatë gome, duke varur pesha në skajin e saj.

  1. Kopjoni tabelën dhe plotësoni kolonën e tretë me vlerat e zgjatjes së marrë për çdo vlerë të ngarkesës.
  2. Me vlerat e tabelës ndërtoni grafikun zgjatje-ngarkesë.