Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

  1. Vizatoni një diagram të një barometri të thjeshtë me merkur. Vendosni emrat e pjesëve në diagram.
  2. Përshkruani se si ky barometër tregon ndryshimet e shtypjes atmosferike.