Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Diagrami paraqet idenë e një motori të përjetshëm (perpetuum mobile). Makine përdor elektricitetin si burim energjie. Kur makina ecën, ajri që zhvendoset rrotullon gjeneratorin që ndodhet mbi makinë. Ai gjeneron elektricitetin e nevojshëm për të lëvizur makinën.

  1. Shpjegoni shndërrimet e energjisë që ndodhin këtu.
  2. Shpjegoni se pse kjo ide nuk funksionon në praktikë.