Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Cilat shndërrime të energjisë ndodhin në sistemet që vijojnë? Shkruani barazimin për secilin prej tyre.

  1. Komponimet kimike në trupin e xixëllonjës reagojnë dhe prodhojnë dritë e nxehtësi.
  2. Për të rrotulluar diskun e një kompjuteri përdoret një motor elektrik.
  3. Turbina e erës rrotullohet dhe gjeneron elektricitet.
  4. Fërkimi tek frenat e ngadalëson makinën.