Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një llambë thith 100J energji elektrike në çdo sekondë. Ajo prodhon 7.0J energji të dritës dhe 93.0J energji termike (nxehtësi). Shpjegoni se si këto shifra tregojnë që energjia ruhet.