Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një central elektrik djeg plehra dhe prodhon elektricitet. Ai prodhon edhe ujë të nxehtë për zyrat dhe dyqanet pranë tij.

  1. Cilat janë dy format e energjisë së dobishme që prodhohen?
  2. Çfarë forme ka energjia që shkon dëm?
  3. A përdoret mirë energjia në këtë central? Shpjegoni përgjigjen, duke shfrytëzuar informacionin e dhënë në diagram.