Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Elektriciteti që prodhohet nga qelizat diellore është i shtrenjtë. Kjo ndodh sepse, ndonëse drita e Diellit është falas, vetë qelizat janë të shtrenjta.

  1. Shpjegoni pse qelizat diellore janë një zgjidhje e mirë kur vjen puna për të furnizuar me energji një anije kozmike, por ka shumë pak gjasa të përdoren për të prodhuar elektricitet për përdorim shtëpiak në qytete si Londra, Dubai apo Hong Kongu.
  2. Sugjeroni një situatë tjetër në të cilën qelizat diellore do të ishin zgjedhja optimale dhe justifikoni sugjerimin e bërë.
  3. Pse shpesh qelizat diellore përdoren bashkë me një bateri?