Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Në hidrocentral uji mbahet në liqenin e hidrocentralit, pas digës. Ai bie nga diga e rrjedh përbri turbinës e cila vërtitet. Kjo bën që të punojë gjeneratori, i cili prodhon energji.

  1. Cila është forma e energjisë që zotëron uji kur ndodhet në liqen?
  2. Cila është forma e energjisë që zotëron turbina që vërtitet?
  3. Shkruani dy shndërrime energjie që ndodhin në hidrocentral.