Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Fisioni dhe fuzioni janë dy procese bërthamore që çlirojnë energji.

  1. i) Cili prej tyre përdoret në një reaktor bërthamor? ii) Cili është karburanti që përdoret në reaktor?
  2. i) Cili është burimi i energjisë së Diellit? ii) Cili element është karburanti i përdorur? iii) Cili element prodhohet si rezultat i reaksionit?