Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Në vijim keni një listë të burimeve të energjisë. Disa janë të rinovueshme e disa jo.

Kopjoni tabelën. Në kolonën e parë bosh vendosni një shenjë te dy burime çfarëdo që janë të rinovueshme. Në kolonën e dytë bosh vendosni një shenjë tek dy burime të parinovueshme.