Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Fuqia na tregon sa shpejt kryhet puna. Kopjoni dhe plotësoni fjalitë në vijim, duke vendosur punë ose energji në vend të pikave.

  1. Fuqia është shpejtësia e transferimit të ... .
  2. Fuqia është shpejtësia e kryerjes së ... .