Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Danieli dhe Drini ngrenë pesha në palestër. Secili ngre peshën 200N. Danieli e ngre këtë peshë në lartësinë 2.0m, kurse Drini në lartësinë 2.1m. Kush bën më shumë punë për të ngritur peshën? Shpjegoni pse mendoni kështu.