Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Dy vajza masin fuqinë e tyre. Njëra ngjit shkallët me vrap, kurse tjetra mat kohën e nevojshme për këtë. Ja rezultatet: lartësia e një shkalle = 20cm, numri i shkallëve = 36, masa e vajzës që ngjitet = 45kg, koha e nevojshme = 4.2s.

  1. Llogaritni peshën e vajzës që ngjitet. (Nxitimi i rëndesës g=10g=10 m/s2)
  2. Llogaritni rritjen e energjisë potenciale të rëndesës së vajzës, ndërsa ajo u ngjitet shkallëve.
  3. Llogaritni fuqinë e zhvilluar nga vajza. Përgjigjen jepeni në kilovat (kW).