Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Në një kuti të vogël prej qelqi futim një sasi të vogël tymi. Kutinë e ndriçojmë fort. Kur e shohim në mikroskop, vërejmë copëza drite që lëvizin në mënyrë rastësore brenda kutisë.

  1. Çfarë janë ato copëza drite?
  2. Si e mbështet kjo që shohim modelin kinetik të lëndës?