Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Pyetjet që vijojnë kanë të bëjnë me sjelljen e gazeve.

  1. Një enë përmban një vëllim të fiksuar nga ajri. Ena nxehet. Si do të ndryshojë shtypja e ajrit?
  2. Një enë me piston përmban ajër. Pistoni tërhiqet dhe vëllimi i ajrit rritet. Si do të ndryshojë shtypja e ajrit?