Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Grimcat që përbëjnë ujin apo ajrin nuk mund t'i shohim. Megjithatë, lëvizja Brauniane na tregon se grimcat janë në lëvizje.

  1. Cilat grimca duket që lëvizin në një qelizë tymi?
  2. Cilat grimca i bëjnë ato të lëvizin?