Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Ligji i Bojlit përshkruan varësinë e vëllimit të gazit nga shtypja.

  1. Shkruajeni me fjalë këtë ligj.
  2. Vetëm tri nga barazimet që vijojnë janë të sakta. Gjejini ato.