Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Gjeni cilën gjendje agregate përshkruan secili prej pohimeve që vijojnë:

  1. Zgjerohet dhe mbush të gjithë vëllimin e enës.
  2. Ka vëllim dhe formë të pandryshueshme.
  3. Ka vëllim të pandryshueshëm, por merr formën e enës ku ndodhet.