Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

  1. "Grimcat janë paketuar pranë njëra-tjetrës. Ato mund të lëkunden rreth pozicioneve të tyre, por nuk mund të zhvendosen brenda materialit." Cila gjendje agregate përshkruhet?
  2. Shkruani përshkrimin përkatës për grimcat që përbëjnë një gaz.