Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Shihni figurën 1.2 (e mëposhtme). Atleti vrapoi 10 000 m dhe koha që u desh për këtë tregohet nga ora. Llogaritni shpejtësinë mesatare të atletit gjatë kësaj gare.