Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Skiconi grafikun zhvendosje-kohë që paraqet udhëtimin tuaj si vijon. Pasi dilni nga porta, po ecni nëpër fushë me shpejtësi konstante. Papritur shihni një dem dhe ndaloni. Shoku ju thotë se nuk ka rrezik, ndaj ju vazhdoni të ecni, por më ngadalë. Demi ju sulet dhe ju vraponi drejt portës. Shpjegoni se si lidhen segmentet e ndryshme të udhëtimit me pjesë të ndryshme të grafikut.