Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një notare kap shpejtësinë 2.0 ms-1 në ujë të qetë. Ajo niset të kalojë me not një lumë ku rryma e ujit e ka shpejtësinë 0.80 ms-1. Llogaritni shpejtësinë rezultante të notares. (Duhet të jepni madhësinë dhe drejtimin.)