Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Këtu më poshtë po rendisim disa njësi të matjes së shpejtësisë:

ms-1, mms-1, kms-1, kmh-1

Cila nga këto njësi do të ishte e përshtatshme për të dhënë shpejtësinë e objekteve në vijim?

  1. një breshkë
  2. një makinë që bën një rrugë të gjatë
  3. dritës
  4. një atleti të garave të shpejtësisë