Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një karrocë me kartë me gjatësi 5.0 cm kalon përmes një porte të vetme me dritë. Koha e regjistruar nga një kronometër shifror është 0.40 s. Sa ka qenë shpejtësia mesatare e karrocës në ms-1?