Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Tokës i duhet një vit për t'u rrotulluar rreth Diellit në largësinë 150 milionë kilometra. Llogaritni shpejtësinë e Tokës në orbitë. Shpjegoni pse kjo është vlera mesatare e shpejtësisë.