Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një makinë përshpejton nga prehja dhe mbërrin shpejtësinë 18ms-1 brenda 6.0s. Llogaritni nxitimin e saj.