Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një tren përshpejton me nxitim konstant nga 4.0ms-1 në 20ms-1 në 100 sekonda.

  1. Llogaritni nxitimin e trenit.
  2. Duke njohur shpejtësinë fillestare dhe atë përfundimtare, llogaritni shpejtësinë mesatare të trenit.
  3. Llogaritni largësinë e përshkuar nga treni gjatë këtyre 100 sekondave.