Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një gur lëshohet nga njëfarë lartësie. Dimë që shpejtësia fillestare e gurit është u=0u=0 dhe nxitimi gg. Me ndihmën e formulës më sipër mund të gjejmë lartësinë e rënies në çatin tt.

  1. Plotësoni Tabelën 2.3, që jep varësinë e ss nga tt.
  2. Ndërtoni grafikun e ss nga tt.
  3. Nga grafiku gjeni lartësinë e rënies së gurit në 2.5s.
  4. Me ndihmën e grafikut gjeni sa kohë duhet që guri të bjerë nga një shkëmb me lartësi 40m. Verifikoni përgjigjen me ndihmën e formulës përkatëse.