Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një sferë çeliku bie duke u nisur nga prehja, nga një lartësi prej 2.10m. Kronometri regjistron kohën e rënies prej 0.67s.

  1. Llogaritni nxitimin mesatar të sferës gjatë rënies.
  2. Sugjeroni se për ç'arsye rezultati i marrë nuk është saktësisht 9.81 ms-2.