Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Shoferi i makinës shkel butë frenat. Makina ngadalëson nga 23ms-1 në 11ms-1 brenda 20s. Llogaritni madhësinë e nxitimit. (Vini re se, meqë ngadalëson, nxitimi i saj është negativ.)