Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Largësia më e madhe horizontale mbërrihet kur predha hidhet në këndin 45° me horizontin.

Llogariteni këtë largësi për një top (predhë) me shpejtësi fillestare 40ms-1. Neglizhoni rezistencën e ajrit.