Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një shofer kamioni po ecën në autostradë me shpejtësi sa ajo limit. Ai sheh përpara dritat e rrezikut dhe ngadalëson. Më pas ai sheh se aty ka ndodhur një aksident dhe frenon menjëherë e ndalon. Skiconi grafikun shpejtësi-kohë të lëvizjes së kamionit.