Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Tabela 2.1 na tregon si ndryshon shpejtësia e një motoçiklisti gjatë një prove në rrugë të drejtë.

  1. Ndërtoni grafikun shpejtësi-kohë të kësaj lëvizjeje.
  2. Nga tabela gjeni nxitimin e motoçiklistit në 10s e para.
  3. Kontrollojeni rezultatin duke gjetur gradientin e grafikut për 10s e para.
  4. Përcaktoni nxitimin e motoçiklistit gjatë 15s të fundit.
  5. Me ndihmën e grafikut, gjeni largësinë e plotë të përshkuar gjatë kësaj prove.