Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Skiconi një pjesë të shiritit që merret kur karroca fillimisht ecën me shpejtësi konstante e më pas ngadalëson.