Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Në figurën 2.11 (më poshtë) jepen përmasat e një kartë ndërprerëse, bashkë me kohët e regjistruara ndërsa ajo kalon përmes një porte me dritë. Me këto matje llogaritni nxitimin e karrocës.