Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Dy copa fqinje pesëpikëshe të një shiriti i kanë gjatësitë përkatësisht 10cm e 16cm. Intervali ndërmjet pikave është 0.02s. Nxirrni nxitimin e karrocës që e prodhoi këtë shirit.