Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një makinë niset nga prehja me nxitim konstant prej 2.0ms-2.

  1. Llogaritni shpejtësinë e makinës 10s.
  2. Llogaritni largësinë e përshkuar ndërkohë nga makina.
  3. Llogaritni kohën që i nevojitet makinës për të mbërritur shpejtësinë 24ms-1.