Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një varkë lundron me shpejtësi 2.0 ms-1 drejt lindjes, ku në largësi 2.2 km ndodhet një port. Kur varka mbërrin në port, pasagjerët hipin në një makinë, e cila i transporton drejt veriut për 15 minuta me shpejtësi 60 kmh-1.

Llogaritni:

  1. largësinë e plotë të përshkuar
  2. zhvendosjen rezultante
  3. kohën e plotë të udhëtimit
  4. mesataren e shpejtësisë në ms-1
  5. madhësinë e shpejtësisë mesatare