Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 7

Zgjidhja e ushtrimit 7 të mësimit Pyetje mbi Kapitullin 1 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

Një nxënës lëshon një sferë të vogël të zezë përbri një vizoreje vertikale të shkallëzuar në cm. Sfera fotografohet çdo 0,1 s, siç tregohet në figurën 1.18 (e mëposhtme). Fotoja e parë bëhet kur sfera ndodhet në krye të vizores në çastin t=0t = 0.

  1. Shpjegoni si e kuptoni nga figura 1.18 që sfera mbërrin një shpejtësi konstante.
  2. Përcaktoni shpejtësinë konstante të mbërritur nga sfera.
  3. Përcaktoni largësinë vertikale të përshkuar nga sfera në çastin t=t =  0,8 s.