Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit Pyetje mbi Kapitullin 14 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

a) Shpjegoni dallimin ndërmjet forcës elektromotore dhe diferencës së potencialeve.

b) Figura 14.32 paraqet një qark që përmban bateri dhe rezistenca. Pranojmë se rezistencat e brendshme të baterive janë të papërfillshme.

  1. Me ndihmën e ligjit të parë të Kirkofit, gjeni rrymën në rezistencat 4.00 Ω\Omega dhe 8.00 Ω\Omega.
  2. Llogaritni f.e.m. E1_1.
  3. Llogaritni f.e.m. E2_2.
  4. Llogaritni intensitetin e rrymës në rezistencën 12.00 Ω\Omega.