Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 10

Zgjidhja e ushtrimit 10 të mësimit Pyetje mbi Kapitullin 15 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

Figura 15.23 paraqet trajektoren e një elektroni në praninë e ajrit. Elektroni vërtitet në kahun orar, kur fusha magnetike hyn në planin e librit, por rrezja e orbitës vjen duke u zvogëluar.

a)

  1. Shpjegoni orgjinën e forcës që bën që trajektorja e elektronit të jetë spirale.
  2. Shpjegoni pse rrezja e orbitës vjen duke u zvogëluar.

b) Në një pikë të caktuar shpejtësia e elektronit është 1.0×1071.0\times10^7 ms1^{-1} dhe induksioni i fushës magnetike është 0.25 T. Llogaritni:

  1. forcën e Lorencit që vepron mbi elektronin në këtë pikë.
  2. rrezen e orbitës në këtë pikë.