Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit Pyetje mbi Kapitullin 15 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

3.0 cm të një përcjellësi prej bakri në të cilin rrjedh rryma me intensitet 1.2 A futen në një fushë magnetike të njëtrajtshme, si në figurën 15.19. Kur këndi ndërmjet përcjellësit dhe fushës është 50°\degree, forca që vepron mbi përcjellësin është 3.8×1033.8\times10^{-3} N.

  1. Llogaritni induksionin e fushës magnetike.
  2. Cili është drejtimi dhe kahu i forcës që vepron mbi përcjellësin?