Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 7

Zgjidhja e ushtrimit 7 të mësimit Pyetje mbi Kapitullin 15 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

Figura 15.22 paraqet një përcjellës të fiksuar horizontal që kalon ndërmjet poleve të një magneti të përhershëm, duke qenë e baraslarguar prej tyre. Magneti është e vendosur mbi një peshore. Kur në përcjellës nuk rrjedh rrymë, peshorja tregon 102.45 g. Kur në përcjellës rrjedh rrymë me intensitet 4.0 A, peshorja tregon 101.06 g.

  1. Shpjegoni pse peshorja tregon më pak kur takohet çelësi e në përcjellës rrjedh rrymë.
  2. Shpjegoni cili është kahu i rrymës në përcjellës.
  3. Gjatësia e pjesës së përcjellësit që ndodhet brënda fushës është 5.0 cm. Llogaritni vlerën mesatare të induksionit të fushës magnetike.
  4. Skiconi një grafik të varësisë së tregimit të peshores nga intensiteti i rrymës.